אלבז יונה נופת

יועצת ומאמנת לכלכלת המשפחה

 

מאמרים

 

חוק פנסיית חובה למה?

 

במהלך שנים רבות היו שכירים רבים שלא היה להם כיסוי פנסיוני .

בזמן הפרישה לפנסיה עובדים אלה קיבלו פיצויים בסכום חד פעמי והיו זכאים לקצבת זקנה מהבטוח הלאומי.

למקבלי  הפיצויים היו מספר אפשרויות שהנפוצים ביניהם:

א. להשקיע את הכסף כך שייצר הכנסה חודשית ותתוסף לקצבת זקנה מהביטוח הלאומי .

ב. ל"בזבז" את הכסף – עזרה לילדים, טיולים, רכישת רכב חדש ,שיפוץ גדול בבית ומעבר

דירה.

 

מי שבחר בדרך הראשונה מצבו הכלכלי היה טוב יותר ממי שבחר בדרך השנייה.

אולם מי שבחר בדרך השנייה נשאר למחייה עם קצבת הזקנה מבטוח לאומי . הקצבה המכסימלית

היא כ- 2,200 ₪.

מיותר לציין שאי אפשר לחיות מסכום כזה.

 

אלא אם כן במהלך השנים הוכנו אמצעים נוספים לגיל הפנסיה .(חסכונות, דירה שמושכרת ועוד).

 

על מנת להגדיל את כמות השכירים שתהיה להם פנסיה בזמן היציאה לגמלאות נחקק חוק פנסיית חובה.

 

 

חוק פנסיית חובה נכנס לתוקף בתאריך 01.01.2008

 

עפ"י החוק כלל המעסיקים במשק חייבים לנכות ולהפריש לעובדים שאין להם הסדר פנסיוני.

כל עובד/ת החל מגיל 21 לגבר ו-20 לאישה ועד לגיל פרישת חובה עפ'י החוק. 

עובד המתחיל מקום עבודה יתחילו לנכות ולהפריש לקרן פנסיה לאחר 6 חודשי עבודה.

עובד המגיע למקום עבודה חדש ויש לו קרן פנסיה ממקום עבודה אחר יש לנכות ולהפריש לקרן פנסיה לאחר 3 חודשי עבודה.

באחריות העובד להודיע בזמן למעסיק שיש לו קרן פנסיה ולהציג בפניו מסמך תואם.

 

 

 

בשנת 2008 % הניכוי וההפרשה היו קטנים אולם האחוזים וגדלו בכל שנה.

 

החל מיום     %ניכוי מהעובד  %ניכוי מהמעסיק  % לפיצויים

 

1/1/2008

0.833%

0.833%          

0.834%

2.5%

1/1/2009

1.66%

1.66%

1.68%

5%

1/1/2010

2.5%

2.5%

2.5%

7.5%

1/1/2011

3.33%

3.33%

3.34%

10%

1/1/2012

4.16%

4.16%

4.18%

12.5%

1/1/2013

5%

5%

5%

15%

 

01/01/2014    5.5%             6%                6%     17.5%

 

 

ככל שמתחילים לחסוך בגיל צעיר יותר כך הפנסיה המשולמת תהייה גדולה יותר.

עובד שהגיע לגיל פרישה וממשיך לעבוד ואינו מקבל קצבה למעט קצבה מהביטוח הלאומי רשאי להמשיך ולחסוך בביטוח הפנסיוני.

אלבז יונה נופת     |    יועצת ומאמנת לכלכלת המשפחה    |    נייד : 0547920915